Начало

Консултант и строителен надзор ЕТ "ВЕС-П.Петков" град Пловдив, регистриран с решение на ПОС № 5621/05.10.2001 г. с управител инж. Петко Димитров Петков Булстат № 115644201 с лиценз № 000048 / 10.06.2009 г. до 10.06.2014 г. от МРРБ гр. София.

Изготвяне на оценки за: разрешение за строеж и смяна на предназначение (дейност). Подготовка за узаконяване и акт 16. Смяна на статут. Повече информация в отдел " Услуги " .
  doweb.eu - Изработка на уеб сайтове