Услуги

1. Законосъобразно започване на строежа, откриване на площадка и линия.

 

2. Пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на стоителството; осигуряване на съответни разрешителни от инстанции.

 

3. Изпълнение на строежите съобразно одобрените проекти.

 

4. Опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа.

 

5. Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите на безопасността.

 

6. Правилно изпълнение на стоително - монтажните работи.

 

7. Годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

 

8. Осигуряване на необходимите консултации при налагащи се промени по време на строителството.

 

9. Изготвяне на оценки на съответствие в проектирането /ОСИП/ .

  doweb.eu - Изработка на уеб сайтове